martes, 23 de mayo de 2017

http://web.archive.org/web/20070928215350/http://www.andreadatri.com.ar/articulo37.htm TODAS SOMOS LISÍSTRATA (*) LISISTRATA: Nosotras en la guerra anterior nos callamos. Por nuestra buena educación, todo lo que hacían lo aguantábamos, no nos dejaban ni gruñir, pero no nos gustaba. Intensificaban la guerra y les preguntábamos con buena educación: ¿Qué es lo último sobre la guerra? ¿Qué cosas decretaron en la Asamblea de hoy? ¿Qué hay de la tregua? ¿Y a ti qué?, decía el marido. ¿No vas a callarte? Y yo me callaba. CLEÓNICA: Pues yo nunca me callaba COMISARIO: Y te pegaba. LISISTRATA: Por eso yo me callaba. Pero nos enterábamos de decisiones cada vez peores. Y entonces preguntábamos: ¿Cómo hacen estas cosas, marido mío, de forma tan estúpida? Y él enseguida, con mirada rencorosa, decía, "Vaya a remendar el pantalón. La guerra es cosa de los hombres." COMISARIO: Con razón lo decía, por Zeus. LISÍSTRATA: ¿Cómo que con razón, desgraciado? Tratábamos de avisarles pero se negaron escuchar los consejos. Entonces desastre. Por toda la ciudad lloraban "No quedan jóvenes en el país." Entonces decidimos las esposas que nos tocaba a nosotras salvar a Grecia. ¿Por qué esperar? Así, cállense la boca como hacíamos nosotras y nosotras les salvamos de sí mismos.

sábado, 20 de mayo de 2017

NIETZSCHE , EXCESIVAMENTE HUMANO


En este documento escenificado se habla de las ideas de Friedrich Nietzsche y su "volatinero" , o sea, un funambulista . La figura del equilibrista atraviesa la vida y se sitúa en la voluntad de realizarse como superhombre (Übermensch) pasando por las tres transformaciones del hombre : el camello (hombre domesticado , sometido, verdadero zombie ) , el león (hombre rebelde) de rebelarse , de cambiar, de transformarse , de sentirse insatisfecho con lo que uno es , y por último la transformación en el niño (hombre nuevo radical ) como ser lúdico, emancipado con las cosas, una nueva identidad como ser humano. 

Como antiplatónico , como la verdad situada en el mundo de las ideas, este autor lucha contra el dualismo de todas las clasificaciones. No hay esa identificación con lo ambiguo . 


jueves, 11 de mayo de 2017

INVENIAM VIAM AUT FACIAM .SÉNECA.
Encontraré el camino o lo haré .   Seguro que todos nuestros prejuicios proceden de nuestros intestinos.La carne y el cuerpo de forma sedentaria y fofa podríamos decir que acaba siendo el autentico pecado contra la mente. 

La mente lucha entonces contra la carne ... Como en una ruptura resulta difícil entomar la razón porque el único vínculo que se rompe hace sufrir . En ese sentido nos aisla ..pero en su lugar con ese dolor nos nace un "ala". 

En ese estado de empeoramiento , de constricción, de cerramiento, de ostracismo la soledad nos trae consigo la libertad; puesto que no hay nada que decir , no existe obstáculo alguno para uno mismo. 

Nuestra nueva ala nacida ahora nos permite encontrar el camino o construirlo , hacerlo ,tal como Séneca nos señala. Rousseau decía que había que reaprender a amarse ,  que los seres humanos hemos de amar desde el instinto como hecho natural  pero nunca nos hemos de preferir. Eso es precisamente lo que nos permitirá abandonar nuestras máscaras  y expulsar de nuestros corazones nuestras pasiones inútiles. 

Esa lucha entre lo verdadero y lo aparente nos permite decir que hay que trabajar lo justo, caminar largos ratos todos los días y no dejarnos atrapar por el juego social .Ideas que sostenía Thoreau para vivir .

Vivir es mirarse en el estanque y poder observar el otro lado sin que el agua esté agitada , frente al espejo límpio del lago. Hacernos es respirar del ego ilusorio (exterior) ..por eso el conocimiento nos ayuda a limpiar ese espejo , calmando la mente. 

miércoles, 10 de mayo de 2017

Sobre l'amor i els text en companyia .....

Jo tinc un amor petit
i llaminer
com un infant.

Un amor escadusser
que mossega l'esquer
i no s'empassa l'ham.

Jo tinc un amor rumbós,
vermell i sucós
com una magrana.

Jo tinc un amor amic
que mata de gust
i que es mor de ganes.

Ni cec
ni tràgic
ni pactat.

Ni etern
ni màgic
ni llogat.

Rajant-me pels descosits,
tinc un amor petit,
tinc un amor petit.

Jo tinc un amor petit
nou, com el temps
de la saó,

que es crema com l'encenall,
arriba a cavall,
i s'enfila als balcons.

Jo tinc un amor company
que no duu records
ni deixa penyores.

Jo tinc un amor per tu
que es posa a ballar
quan li donen corda.Darrerament penso que comentar o entendre un text de filosofia o psicologia o sociologia o política o ... és com fer l'amor. L'amor és difícil d'entendre , de captar tot el seu sentit, de poder conèixer del tot el que et diu i el que entén . Per això comentar un text és fer l'amor de tal manera que costa, és complicat arribar a l'altre (el text) de forma plena , conscient del tot que vols donar el mateix de tu mateix però alhora l'altre no t'acaba d'arribar del tot . Resulta finalment una llluita per aconseguir que tu i el text entrin en comunió, en una mena de fusió cos a cos, ànima a ànima, ment a ment, epitelis a epitelis, carícies a carícies, abraçades a abraçades. Per això requereix temps, paciència, distància , comprensió, aproximació , observació, plaer, felicitat, pau, tranquil·litat, serenor, coratge .. 

Tot compte al teu favor i a la vegada mai arribes del tot a copsar el veritable sentit de l'autor, perquè precisament l'altre -el text i el seu autor- no es deixen estimar doncs són massa propis , massa poc interpretables , massa poc oberts sinó a ells mateixos . 

L'amor doncs és aquest desconegut a qui un s'atansa un dia i demana per seure al seu costa una estona i en la conversa va trobant que parla un altre llengua, en el contacte de la pell el troba fred i distant, en les paraules que l'hi arriben els sons sonen estranys, el gust fins i tot el troba amarg a vegades ... per això estimar és un art, una tècnica , més enllà d'una feina , més enllà d'un espai i temps ... el text hi és però tu no hi arribes del tot ...aquesta és la màgia i a la vegada la tragedia....

domingo, 7 de mayo de 2017

Lady Macbeth

a


Hi ha una societat que obliga a la submissió indiscutiblement i genera un poder dominador patriarcal que anorrea les dones. La pel·lícula Lady Macbeth precisament sembla defensar aquesta idea . Les imatges d'una Irlanda obscura i purista , d'arrels clarament religioses sembla menystenir el paper de les dones.

La protagonista es obligada a ser un simple objecte de decoració. L'element misogin  dels homes de la casa - marit i sogre- condueix a aquesta necessitat de  decoració de les habitacions interiors de la llar amb la preséncia de la lady. No cal que surti fora del jardí , lady Macbeth es troba en una presó inerior i exterior com una esclava . Aquí poc a poc la mirada vers ella resulta tendre , amable, com a víctima de la seva situació. 


La història avança com si es tractés d'un disseny traçat per despertar de l'avorriment d'ella instal·lada al sofà deixant passar el temps i les hores . El temps no compta , ni tampoc compta la pròpia vida perquè no hi és per ella. 

Aquesta vida anodina i reiterativa sembla que té una oportunitat de despertar quan ella compadida per el maltractament de la seva minyona , per una colla d'homes massovers de la finca , desideix actuar. "Deixeu en pau a la noia , i gireu-vos..". 

Aquí comença el conflicte entre la passió i la raó, entre el deure com a muller i el desig com a dona. Lady Macbeth queda atrapada per el massover primari i jove a qui ella acaba sotmetent a les seves ordres i capricis . 

La història condueix a no deixar novament que l'atrapin les obediències i normes cegues i estrictes d'una familia que no la deixa viure. Sembla que la vida que ella vol i desitja estigui renyida amb la que com a dona casada ha de portar. El jove amant que escalfa el llit cada dia ofereix el deliri i la passió goluda d'un cos bell com a dona que sembla mereixel . 
Per això el personatge avança construint-se en un perfecte botxi dels seus maltractadors. En això recorda altres referents com la pel·lícula Dogville de Lars Von Trier amb una Nicole Kidmann també utilitzada i maltractada per tot el poble i vexada fins al límit. 

La protagonista també es converteix en una dona amoral , que patológicament planeja com conservar la seva felicitat per sobre de tot. Fins i tot la seva crueltat transpassa els límits de la innocència dels més febles. Aquí el personatge clarament acaba convertint-se en el de la pel·lícula que abans esmentavem , un superhome nietzscheà que actua més en:llà del bé i del mal i sotmet a la seva única justicia la consideració de l'acte originat.Finalment la història deixa que la justicia convertida en botxí penetri en una escenografia inspirada en les pintures de Hammersöi  gèlida i asèptica per una mirada llunyana amb la que surt l'espectadora de la sala. 

jueves, 4 de mayo de 2017

Aprendre a comentar filosofia un conflicte entre la comprensió i l'expressió .


Comentar un text no és fàcil avui però tampoc vol dir que sigui impossible. Si que potser convenen una sèrie de consells previs per adquirir una bona comprensió i per expressar bé les idees. 

La lectura del text convé que sigui atenta i tants cops com sigui necessari. Cal saber rellegir un cop i altre el text tot cercant les paraules o conceptes que desconeixem. Sovint ens trobem en un glossari pobre que impedeix comprendre en la seva totalitat el text . 

En filosofia els conceptes que de forma principal senyalen el text indiquen ja l'estructura o l'esquelet de les idees. Cal saber arribar a la tesi principal que es defensa o s'argumenta en el text. Per això resulta recomanable subratllar els conceptes i una vegada entès poder de forma oral indicar o senyalar el què ens diu l'autor. 

Les tècniques per arribar a un bon resum doncs en un primer moment poden ser : el subratllat , l'esquema de les idees. Per això fixar-nos en la construcció de l'estructura , amb els enllaços , pot dibuixar el tipus de text que tenim al davant : expositiu, argumentatiu , descriptiu ... 


Un cop això caldrà elaborar el resum , que ha de ser breu, amb les paraules pròpies i sense repetir el text ni afegir-hi res . Per això cal indicar qui és l'autor del text i a continuació relacionar les idees que hem trobat del text. 

En aquest moment demanem que de la paraula concreta , del text literal siguem capaços de situar-nos en el text conceptual , en les idees generals que el text vol defensar. Això pròpiament és comprendre i expressar les idees del text i resoldre el comentari. 

Seguidament aleshores situar-nos en el context de l`'autor i la seva època ens pot facilitar una aproximació i interpretació del text millor . En aquest sentit cal doncs ajudar-nos del propi text i les seves idees per relacionar el que hem llegit amb el que coneixem de l'autor . Per això cal estar atents i atentes per saber establir aquesta relació final entre idees i pensament de l'autor , tot indicant com l'autor interpretaria el text des del seu pensament. En aquest comentari si que cal explicar-se bé sobre què ens vol explicar l'autor del text. 


Finalment per saber comentar un text es requereix pràctica, temps, exercitar un cop i altre el pensament , el raonament. 

De totes maneres hi ha models que poden servir per acabar d'entendre i també cal deixar-se ajudar. 

He vist que la professora L.Pineda ofereix classes particulars on line , i podria ser un bon sistema des de casa per preparar-se millor. 

lunes, 1 de mayo de 2017

SILENCIO DE MARTIN SCORSESE

No és la primera pel·lícula que es fa sobre jesuites i la seva evangelització del cristianisme. "La misión" també plantejava aquesta idea. En aquella situació l'evangeli era portat a América Llatina entre els pobles autòctons . Però en aquella situació els pares jesuites lluitaven fins i tot amb l'espasa per promoure la fe en alguna situació. La colonització era entesa como una adoctrinament del cristianisme als pobles fins i tot  qüestionant la possibilitat de tenir o no ànima . 

A "Silencio" Scorsese ens situa el tema al segle XVII quan l'ordre jesuita defensa amb la contrareforma els valors religiosos d'un catolicisme salvador i universal. La illa del Japó veu com arriba aquesta nova religió per imposar-se al seu tradicional budisme. El distints pobles pescadors sotmesos a un feudalisme ferotge pensen que la promesa del paradís és la forma de fugir i salvar-se de la situació de penuria que pateixen. Sota la idea del cristianisme dels primers temps recuperen a las catacumbes dins una situació proscrita una fe sorprenent fins i tot identificable amb el martiri dels primers cristians en temps de Neró a Roma. 

La figura del pare enviat des d'Europa un fidel seguidor de la fe de Jesús , un home de principis ferms sembla que és precisament posada en interrogant. L'apostasia ha impregnat els pares valents que han vist com la vida té un preu. Els nombrosos càstigs i tortures que els hi són infringits fan cedir a tot fins i tot a la fe. 

Un cop la noticia arriba al superior de l'ordre dos joves deixebles , acòlits del pare Ferreira , aquests decideixen anar a trobar la resposta. ¿què mou la fe en Déu? 

L'experiència del llibre de Job a l'Antic Testament sembla apareixer en la pel·lícula . L'existència de Déu i la malaltia, el dolor, la mort cerquen resposta en la fe en aquest cristianisme defensor dels valors de la creu. Jesús , en el Nou Testament es representa en els testimonis com una veu en off que interroga a l'espectador : Déu ajuda , ajuda , ajuda.. Però la resposta és el silenci. Un silenci on Job no troba més que la pròpia fe per respondre. 

El film avança i el dilema entre el xoc entre religions es produeix com el xoc entre civilitzacions i cultures. "Si el sol ja és el que ens il·lumina perquè necessitem d'una fe diferent a aquesta ? ". 


El tema avui és el debat més que mai , la religió i la seva tolerància obliga a repensar aquest silenci i aquesta resposta. La necessitat de trobar un camí davant el món actualiza aquesta idea present en tota la pel·lícula. El Jesús de la creu pateix però rep el silenci del seu pare a les paraules del seu fill " Pare per què m'has abandonat " .... Al Gólgota la muntanya del silenci , a Getsemaní només hi ha una experiència irrepetible , del Déu que precisament calla davant un home que demana resposta i que vol instrumentalitzar la fe en ell per salvar-se. Déu no és un instrument al servei de la religió. El budisme precisament planteja una no religió , una mirada diferent de compartir el món des de el dolor i el patiment. 

Scorsese , ofereix una resposta als dos missioners jesuites ... lliurar la vida pels altres com fa un d'ells i apostatar per salvar-se de la mort ..covençut que no hi ha més que el silenci de Déu que ens obliga a decidir per nosaltres mateixos , únicament. 

sábado, 15 de abril de 2017

EL DESIERTO DE LOS VALORES .I PARTEEl mundo es una porquería y yo lo sé en el ....  la letra del tango inicia hoy uno de los problemas que deberían priorizarse para no ir cada vez más a la deriva. 

Hace años el debate entre un laicismo y las religiones ha perjudicado el verdadero sistema de referencia de la ética social. En la actualidad la neuroética está intentando configurar un modelo para reducir estos desastres sociales con la falta de referentes , de pautas y de conductas . Se trata de dirigir los espacios sociales y éticos a conductas más pautadas, previsibles, diseñadas para esperar una determinada respuesta. Así en los temas como la violencia de género, el bulling, el ciberacoso, la paz, las conductas disruptivas, la escuela ha de poder ofrecer una formación al respecto que permita reflexionar sobre como solventar dichos problemas. SIn embargo desde hace demasiados años el programa educativo español y catalán no ha sabido a mi parecer encontrar una fórmula que garantice una pedagogía y una educación para el desarrollo integral de los chicos y chicas. 

Y eso precisamente está calando cada vez más en el quehacer social y en el modelo político que el mundo adulto viene configurando. La responsabilidad social y personal se encuentra alejada más que nunca de las aulas, de las escuelas y de la sociedad. 

Las distintas leyes de educación han impedido que los centros educativos puedan dar sentido a una ética. Primero la transversalidad ha ido generando un modelo de mostrar y no asimilar de forma personal estos contenidos. La oferta de ayuntamientos o entidades que ofrecen talleres sobre estos temas dibuja un panorama de aparador y espectador distante y alejado de la realidad que se vende. Así la mayoría de chicos y chicas son incapaces de crearse un propio modelo a seguir , la teoría no es la práctica y así la ética se produce como si se tratara de una corrección a la conducta que la sociedad demanda . En otros momentos educativos la ética ciudadana o cívica ha continuado este mismo modelo de salvase quien pueda configurando una disputa sobre manuales al uso sobre lo que hay que explicar a través de ese mal llamado mundo de los valores. 

Los valores hace tiempo han sido enviados al desierto , han dejado de encontrar oasis y su traducción práctica con sucedáneos como "aprendizaje y servicios a la comunidad" APS o "servicios a la comunidad" o "emprendeduria o empresa " han errado claramente el modelo a seguir tanto en el diseño de sus contenidos como en la forma de su reproducción. 

El regreso de la cultura y valores estos últimos años ha continuado pervirtiendo todavía más esa idea de fomentar consciencia. En la mayoría de los centros educativos dentro de los planes de centro y de las propuestas de centro se habla de inculcar los valores, transmitir los valores, se concreta con ideas como pluralidad, obertura, diálogo,solidaridad, ..sin embargo lejos de ser simples palabras o conceptos utilizados para embellecer los programas , la convivencia en los centros educativos se dirige cada vez más a la regulación social y la disciplina educativa. 

Bajo la idea de la neuroética cuando habla de neuronas espejo y de competencias como la empatía o la compasión los centros educativos han cedido demasiado esta tierra de nadie de la ética a un lugar y espacio inhabitado. 

Ahora el gobierno nuevamente habla de una nueva materia específica para el bulling y el ciberacoso para que se instruya las mentes de los futuros ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo continua en pleno siglo XXI siendo un problema la falta de compromiso social , la falta de concepto como especie humana y problemas como el cambio climático , y la desertización del planeta. 

Simone Weil , la filósofa ya dijo en su tiempo que eso de los valores es un absurdo , una realidad inapropiada para entender como el ser humano debe actuar. 

Las últimas batallas sobre lo que se dice sobre religión todavía demuestran más esa encrucijada que estamos hablando. No se puede configurar espacios de diálogo sin hablar, no se puede configurar espacios de paz sin pacificar, no se puede configurar espacios de tolerancia sin tolerar, no se puede practicar espacios éticos con la responsabilidad social y personal sin el compromiso responsable y personal con los otros y otras. 


La falta de referentes hace que la ética y no la moral que es otra cosa muy diferente , se encuentre hoy situada en la trastienda. Puede que de manera interesada el choque de civilizaciones o el fin de la historia sea este anuncio de como dijo Bauman una situación de crisis de ideas , de conceptos de palabras. 


¿Quien hoy en los centros enseña valores ? ¿ Cómo se enseñan estos valores ? Sin capacidad de reflexión , sin pensamiento crítico, sin comprensión de los hechos y de las ideas no hay posibilidad de vivir en una sociedad responsable consigo misma. 

miércoles, 5 de abril de 2017

LA TOLERANCIA . ENTRE LOCKE y VOLTAIRE

Hablar hoy de tolerancia no sabemos si está de moda o no. Sorprende esa expresión tan utilizada como "tolerancia cero" frente a alcohol , drogas a diferencia de prostitución, injusticia social, crisis del medioambiente. 

En la época de la postverdad , término que expresa la situación de encontrarnos con la dificultad de saber , conocer la realidad que nos compromete y nos convierte en complices, la tolerancia entra en juego. El sistema democrático entre lo real y lo representativo encuentra un verdadero atajo para saltarse todo aquello que produzca urticaria al propio Mercado que conduce ideológicamente las vidas de sus súbditos. 
La tolerancia ya no es un problema como en los siglos XVI-XVIII , fruto de las guerras de religión entre católicos, luteranos, calvinistas, anglicanos,  Hoy la tolerancia acaba siendo un problema ético y político , de jurisdicción entre pensar, hacer, sentir, vivir. La libertad inspiradora del liberalismo y la democracia se ve amenazada ya hace tiempo con las sentencias apocalípticas lanzadas por Fukuyama, Hungtingon con la idea del fin de la historia y la confrontación de las civilizaciones. En un estado de Terror impuesto por el ciudadano Leviatan se convierte el mundo en unos súbditos que pierden privilegios, libertades y condiciones humanas. 


Una definición como esta : 
La figura formal de la tolerancia y, con ella, de la intolerancia, sólo comienza a ser un concepto moral cuando pueda ser especificada como buena o mala. La tolerancia será moralmente buena si su proceso se considera que abre el camino a valores morales positivos; y también la intolerancia podrá ser buena moralmente (puesto que formalmente no puede decirse que sea intrínsecamente mala) cuando su proceso abra camino a valores morales positivos o cierre el paso a valores considerados moralmente inaceptables, aunque físicamente sean enteramente reales y posibles (pongamos por caso, la intolerancia hacia determinados rituales religiosos que incluyan la antropofagia, o la intolerancia hacia determinados prejuicios de sectas religiosas que prohíben transfusiones de sangre). Ahora bien: de una estructura formal naturalista (de un ser) no es posible extraer una cualificación moral, un deber ser. Pero el deber ser puede obtenerse del deber ser (y en parte también el ser) y, en este plano, se movería el «razonamiento moral». Con esto queremos decir que sólo insertando el concepto formal de tolerancia en un contexto o escala en el que se den las cualificaciones morales, será posible también cualificar moralmente la tolerancia y la intolerancia formales. Dicho de otro modo: es preciso ofrecer los parámetros de la función «tolerancia» para que ésta alcance un significado moral. {SV 302}

establece un problema que es su vinculación con los valores en un modelo como el actual donde estos parecen encontrarse perdidos , desorientados, ausentes, relativizados e incluso en algunos colectivos banalizados. En este sentido intentaremos plantear el origen de este concepto en dos autores John Locke , (1632 Somerset 1704 Essex)  François-Marie Arouet (Voltaire) 1694 Paris - 1778 Paris) 


Para Locke el Estado es una necesidad establecida a través de un contrato consecuencia librre del consentimiento de las personas.Consentir significa ceder los derechos por voluntad propia a un tercero . Para este autor lo que mueve a las personas es el bienestar o la felicidad. Frente a un origen natural de una situación inicial donde las condiciones de igualdad, libertad y racionalidad se cumplen de manera perfecta , aunque no absoluta , la fragilidad del derecho natural hace caer en la parcialidad de la ley. Como consecuencia de esta situación la amenaza de la vida y de la propiedad genera el estado de Guerra entre quienes ejercen la violencia de forma ilegítima para defenderse de los enemigos. Para establecer la posibilidad de recuperar un Estado entendido como Sociedad civil el pueblo da el consentimiento mutuo a constituirse como poder legislativo y ejecutivo o judicial representado por un gobierno consentido por el pueblo. 

A diferencia de Platón o Descartes que buscan a través del conocimiento la verdad , en Locke se inicia la filosofía como camino de la felicidad. 

Por eso  en el estado de la naturaleza esta felicidad entra en conflicto con la realidad cuando el vecino invade mi propiedad.Pero en el instinto de auto conservación la racionalidad juega un papel importante. 

En el fondo el placer como deseo y la realidad como razón o norma entran en conflicto. 
Empieza una observación de la experiencia que los ingleses extenderán como eje de su práctica filosófica. 

La pregunta en la filosofía política de Locke responde a la legitimidad del Estado moderno. En Platón la pregunta debía responder a ¿Cual era la mejor forma para gobernar un Estado?  Una respuesta que en clave ético-política podía responderse como aquel estado gobernado por quienes están mejor preparados y conocen el Bien y la Justicia . En Locke el Estado surge como necesidad de proteger el interés individual de  cada persona. Esta lógica individual construye toda su filosofía política. 

El derecho a la auto conservación determinará y legitimará el Estado. creado para garantizar este principio donde se defiende la propiedad privada y se critica la monarquía absoluta. Año 1690 donde el compromiso político llevará a este autor a escribir una carta sobre la tolerancia. 

En el exilio de Holanda este autor escribe de forma anónima en latín contra el libro de Robert Filmer "El patriarca". defendiendo la propiedad y la libertad.Las 4 cartas sobre la tolerancia justifican la separación entre Iglesia y Estado hablando de la libertad de pensamiento, la tolerancia religiosa e individual.

"Todos los hombres pueden pensar lo que quieran y decir lo que piensan". ¿Será posible esto hoy con las últimas condenas ? 

Spinoza también había hablado de este concepto incluso diciendo que hay quienes perturban la paz en un estado libre porque recortan la libertad de juicio  que no consiguen tiranizar. 
Si ustedes leen un libro que recoge la tesis doctoral de Jon Illescas "la dictadura del videoclip" descubrirán como la ideología se impone frente a la libertad de expresión en el mundo de la cultura con cantantes como Eminen, Rihanna,Bieber, Pitbull ... todos ellos representantes de un poder dominante claramente intolerante. 

La separación entre Iglesia y estado permiten defender el argumento en favor de la tolerancia legitima dentro de un país.  Hoy de nuevo esta idea parece ausente cuando aparecen a la luz pública ciertas condenas contra la libertad de expresión 


Voltaire en su "Tratado sobre la tolerancia" también recoge esta idea en un  momento donde católicos y protestantes se encuentran peleados. La base del respeto de las ideas y opiniones diferentes era básica para avanzar. La persecución de la disidencia era permanente en esa época. Sin embargo eso incrementaba más y más el fanatismo religioso y político. La clave en Voltaire está en entender la tolerancia y no fundamentar la crítica a las opiniones diferentes basadas en la superstición únicamente. El dogma siempre crea fanatismo e intolerancia . De hecho acabará diciendo que el creyente siempre es intolerante por naturaleza frente a la opinión divergente. La razón seria quien nos propone la tolerancia como competencia humana de respeto a la idea diferente y ajena. 

Así la tolerancia se convierte en consentimiento, permiso donde se presupone inicialmente una desigualdad de base o de punto de partida, uno tolera i el otro es tolerado, el que tolera es porque se atribuye ese poder de tolerar. 

La libertad de consciencia era en el fondo el ejercicio de la tolerancia para una burguesía ilustrada . Dentro de un estado de derecho la tolerancia llegando al siglo XX con Hannah Arendt establecerá la base de la posibilidad de ejercer el derecho a la disidencia.

Hoy no estamos en un estado tolerante estamos en una sociedad permisiva irracional y mercantilista que olvida la ética . No se trata de al frase "Sin Dios todo debe estar permitido" puesto que la necesidad de convivir en paz y respeto es evidente. 

martes, 4 de abril de 2017

ELS NOSTRES MORTS NO ENVELLEIXEN. REFLEXIÓ ENTORN DE LA RESURECCIÓ DE LLATZER DE BETÀNIA.

s

Tinc un amic que escriu al facebook Esteve Cambell el següent : 

¿DÓNDE ESTÁ LÁZARO?

No he dado con el teólogo que me pueda aclarar una cuestión. Lázaro fue resucitado de entre los muertos por Jesucristo, Dios y Hombre. Así, pues, alcanzó la vida eterna prometida sin pasar por el Juicio Final. El problema entonces es que se convirtió en inmortal hace algo más de 2.000 años, pero no vive en el Paraíso sino que quedó en la Tierra no se sabe dónde ni haciendo qué.


Si alguien tiene información sobre su paradero que se ponga en contacto conmigo e iré a entrevistarlo. Debe tener mucho que contar..


Sembla que això pot ser motiu de debat i diàleg. La referència la trobem en l'evangeli de Joan 11,17-44.Cal dir que el cristianisme es fonamenta en el fet de la resurecció com eix vertebrador de la creença en un Jesús fill de Déu enviat pel Pare per salvar el Món. Ës doncs un dogma de fe com diu el Credo . I el testimoniatge dels deixebles entre ells Joan i LLuc i Marc i Mateu en els evangelis parlen des de Jesús resucitat . Però aquest fet és únic i Llatzer en cap cas representa cap avançament del fet de la resurecció. 

Jesús en arribar al sepulcre profundament trasbalsat davant la cova tapada amb una llosa diu : traieu la llosa! Marta la germana del difunt li diu : Uff, Senyor quina fortor ja fa quatre dies!¿No t'he dit que si tens fe veurás la intervenció de Déu? Llavors va treure la llosa .Jesús alçà els ulls enlaire i va dir : Pare gràcies perquè m'has escoltat! I havent dit això , va cridar amb veu forta : Llatzer, surt ! Va sortir el mort lligat de peus i mans amb bandes, amb la cara embolicada...i Jesús digué deslligeu-lo i deixeu-lo anar. ! 


Més endavant al mateix evangeli dirà  a Joan 12, 9 -11 : Una multitud nombrosa de jueus va saber que era allí i van acudir-hi no solament per Jesús , sinó també per a veure Llàtzer , que Ell havia desvetllat d'entre els morts. Els grans sacerdots van decidir de matar també a Llatzer , perquè per culpa seva molts s'apartaven dels jueus i creien en Jesús. 

El judaisme no creurà en la resurecció a diferència del cristianisme com una fe en la paraula del fill de l'home , Jesús .. 

Per tant sembla que Llàtzer va ser mort posteriorment . La mort cristiana no pot traspassar el límit del moment de la mort però aquest moment final no hi ha cap abandonem del tot, dóna la possibilitat de viure per sempre. Els morts no envelleixen. Es la mort en Déu per instal·lar-se en la existència per sempre. La llibertat finalitzada dins el temps darrer i dins el món per construir el moment de tot el que ha estimat i ha viscut , com excedent de l'amor i de la vida ..i es que en el moment propiament de la mort aconsegueix la vida , és com fer-se present per sempre de manera plena. 

Llatzer no resuccità sinó per morir novament però en una mort que el va conduir a la comunitat dels qui creuen en la Parusia , el retorn de Jesús definitivament. La resurrecció cristiana és una qüestió de fe, de creença en la possibilitat de la llibertat realitzada plenament al llarg de una vida entesa des de Déu i completada plenament en l'acte final de la mort i el lliurement dins la plenitud dels creients en la vida de Déu. 
El cristianisme parla de la resurecció de la carn i l'esperit , d'un sol home i una sola dona , com un tot el dia del retorn definitiu de Déu. No hi haurien zombies en el cristianisme sinó com éssers que expurguen els seus pecats i penitencies a l'infern. La resta en morir permaneixen eternament a l'espera del final .

martes, 28 de marzo de 2017

TERTULIA DE CAFÉ

Esteban Hernández en su libro "Los límites del deseo" (instrucciones de uso del capitalismo del siglo XXI ). El poder siempre ha sido pensado para que el deseo se produzca y el interés personal de la propiedad privada y el orden público Todo esto entendido desde la libertad que ya Locke propuso en su ensayos sobre el gobierno civil.
Este autor afirma de forma contundente que "la historia de las ideas es también la historia de su perversión ". En el fondo de esta tesis hay la propuesta de examinar los sistemas sin la carga ideológica que en un inicio los podría contaminar catalogándolos de buenos y malos. 
Maquiavelo analizó el poder para decir que el único deseo legítimo es la de conservar todo poder por encima de todo lo demás. 
Un sistema añade el autor del libro sigue la lógica explícita de los referentes conceptuales e ideas que lo sostienen y la lógica de las relaciones de como se emplea el poder. 

Hoy el capitalismo no tiene enemigos reales.

¿Entendemos lo que nos ocurre? Fenómenos como la corrupción, la falta de confianza en las instituciones políticas y económicas, la incapacidad para navegar por referentes éticos y morales seguros, la deriva de una educación instaurada en la innovación tecnológica exclusivamente y en los valores de al exclusiva productividad parcial condicionan el discurso lúcido y claro sobre lo que nos sucede. 

En la última obra de teatro que vi "Hazte banquero" , de S.Levi nos proponía una reflexión sobre los datos, en un formato de acceso activo del espectador a la información  que verifican el problema económico de las preferentes, las tarjetas black , el caso de la trama Gurtel, ... Y la sensación era de enorme complejidad y una falta de confianza en lo social . 

A veces como decía Foucalult el control , el acceso a la información parecería que permite el poder. 


lunes, 27 de marzo de 2017

LAS MOSCAS DE J.P SARTRE


En un artículo de Ignacio Castro Rey se elogiaba hace poco a las serpientes . Una de las ideas que propone sobre estos ofidios es que nos representaría la posibilidad de desaparecer , de invisibilizarnos hacia nuestro interior , de estar y no estar. La metáfora de la serpiente como animal que en su proceso de hibernación encuentra la serenidad y la meditación necesaria. Vivir en esa lentitud escurridiza que el ofidio permite cuando se desliza y se queda quieto largos tiempos. Ese desplazamiento de la serpiente se camufla , pasa inadvertida entre los matorrales , de manera imperceptible ...una serpiente que muda la piel lejos de vivir de sentirnos reconocidos, del éxito social, de las etiquetas que nos dictaminan. La serpiente es cuerpo entero sin apenas cabeza ..acaban miméticamente integrados como el paisaje que si no nos detenemos a observarlo nos pasa fácilmente desapercibidos.

Esa acumulación del calor en su cuerpo permite a la serpiente sobrevivir en esta oscuridad permanente , es ágil,rápida, letal, pero también permite la evasión, la invisibilidad, la desconnexión, la clandestinidad .....

También las moscas podrían representar otra cara de la sociedad actual. Sartre en su obra de teatro La moscas como existencialista nos dibuja una sociedad infectada de esta.Como diptero se reproduce con facilidad en los lugares donde la podreumbre aparece. La mosca representa como decía Serrat-Machado  una voraz golosa: 
Vosotras, las familiares
inevitables golosas,
vosotras, moscas vulgares
me evocáis todas las cosas.


¡Oh, viejas moscas voraces
como abejas en abril,
viejas moscas pertinaces
sobre mi calva infantil!


Moscas de todas las horas
de infancia y adolescencia,
de mi juventud dorada;
de esta segunda inocencia,
que da en no creer en nada,
en nada.


¡Moscas del primer hastío
en el salón familiar,
las claras tardes de estío
en que yo empecé a soñar!
Y en la aborrecida escuela
raudas moscas divertidas,
perseguidas, perseguidas
por amor de lo que vuela.

Yo sé que os habéis posado
sobre el juguete encantado,
sobre el librote cerrado,
sobre la carta de amor,
sobre los párpados yertos
de los muertos.


Inevitables golosas,
que ni labráis como abejas,
ni brilláis cual mariposas;
pequeñitas, revoltosas,
vosotras, amigas viejas,
me evocáis todas las cosas.
De la misma manera Sartre en su representión teatral en Argos junto al dios de las moscas ; Jupiter permite que Orestes y el pedagogo hablen de unas moscas más acogedoras que las personas.Un poderoso olor de carroña atrae a las moscas a la ciudad y desde entonces han engordado.
Las moscas representan pues esta sociedad corrupta, cerrada, que atiende a cultivar su cuerpo, a embriagarse de vino y llenar sus panzas. 

En esa muerte permanente las moscas presentes conviven y se visualizan entre los cadáveres exquisitos del mundo económicoPor eso las moscas han llegado a Argos trayendo la muerte y la putrefacción. 

El pueblo calló los crímenes y las injusticias y los cadáveres andan por las calles de las ciudades llenos de moscas. 

Pero nadie escapa de su destino, o todo es ...azar . Llegaron las moscas como una consecuencia de los malos actos. 

la mosca simboliza el estado de putrefacción social la muerte permanente, la vida anodina , el olor penetrante de un mundo muertro. El mundo basura , líquido, ingrávido, es el mundo de las moscas. 
Argos no se arrepiente , el corazón pétreo ha cicatrizado sin dolor, sin conciencia. Júpiter el encantador de moscas convierte la mirada indiferente de las masas contemplando los cadáveres en un juego, un espectáculo como los cadáveres de refugiados devueltos por el mar egeo. 

El odio , el miedo han hecho aparecer las moscas hoy.
MUNDO SIN IDEAS


EL Pensar hoy implica un reto: dejar de estar presente y pasar a ser un invisible. La condición de pensar no es únicamente la de ejercer una capacidad para esforzarse en comprender ; también consiste en  ejercitar cierto  formato crítico  en relación con el mundo. Hoy ,el pensar debe convertirse en  un activo como  elemento crítico que disuelva el pensar único y mono-temático.(entiéndase globalización) 

 De ahí  la suma importancia  de dejar de ser visible en las redes sociales  y  en los portales digitales . Conviene invertir la lógica que se impone para saber  educar en la contrariedad de lo efímero en esta  era digital. Lo efímero convierte de esta manera ,  todo en banal. Por consiguiente  nada tiene el lugar que le corresponde. 

En esta relación  con  la realidad todo queda conducido de forma algorítmica-matemática como si  se tratara  de ejercer de forma simple (simplificando la misma relación real) , para promover  una determinada visión de las cosas y de la constitución con el mundo.
En este triunfo el  capitalismo salvaje , de este mundo vertedero obliga a disolverse como  masa amorfa , alienada  que subsiste como  sociedad cansada, pobre y deteriorada . El hombre se autoexplota a si mismo, se angustia y se deprime de forma que el mismo es el enemigo a batir y dispararse. 


Frente a este posible  pensar crítico, las formas adialógicas de las opiniones que se divulgan ofrecen evasiones suficientes para creer que más que nunca nos sintamos libres, frente a una virtualización de los espacios y tiempos,  hay que luchar contra las no-ideas que se nos imponen que nos consumen y nos venden. La razón instrumental de un saber convertido en paradigma de la innovación mata la creación artística e invita a una productividad que genera pobreza y malestar social. Bajo las tesis de la necesidad de salir del pozo sin fondo de una crisis construida el deterioro social ha originado la individualización de la sociedad. Todo aquello que pueda convertirse en pueblo o comunidad es automáticamente amenazado con censura y represión política y mercantil. 

La falta de responsabilidad social en todo y con todo convierte el futuro en una ilusión que se mercantiliza con recetas neocientíficas para comprar la felicidad. El diagnóstico está claro la verdad ha dejado de ser una meta , un objetivo, una realidad. 

Hoy queda banalizado el mundo del ser humano como un espacio lúdico y hedonista que impone parámetros desigualitarios , injustos, que promueven la estupidez intelectual y los contenidos masmedia absorventes con los impactos emocionales dirigidos a un público adoctrinado , convertido en clientes .

El súbdito de antes de la ilustración se convirtió en ciudadano con el liberalismo y el neoliberalismo lo ha convertido en cliente , en conshumano . De esta manera bajo el paradigma de la ciencia (en base a una idea cientificista de entender mal el uso ) una instrumentalización del saber (que lo convierte todo en una acumulación de datos y cifras sin comprensión alguna ) , la dirección del arte al servició de la reproductibilidad tecnológica del Mercado ; está originando el descrédito de la democracia, la usurpación del poder por el Mercado y la desmembración de la sociedad de clases. La lacra de al corrupción , el descrédito de las instituciones,la poca veracidad de la clase política, la banalización de las ideas y valores está convirtiendo el mundo en un lugar apto para la extinción de la especie humana. 

Un mundo sin ideas es un espacio vacío, sin tiempo para pensar, sin capacidad para comprender lo que le sucede , sin voluntad de reacción para cambiar nada. El mundo de la innovación , del empoderamiento, de la resilencia, de el optimismo psi, de la neurociencia, de las acogidas y la orientación es un diseño programado para unos pocos , no para la inmensa mayoría. Hay cada vez más la exclusión de muchos, de los que sobreviven aguantando cada vez más las pésimas condiciones laborales , sociales, politicas y las mentiras económicas de los mercados que se enriquecen. 

La destrucción del crédito democrático requiere una recuperación de un mundo con ideas ,por eso  no estamos llegando a ninguna parte. 

Sentados en un banco del parque damos de comer a las palomas de una paz que nunca existió. En base a un falso progreso las muchas distopías se nos aparecen como fantasmas que amenazan Europa Fahrenheit 451 ; 1984 ; El mundo feliz ; Road ; Mad Max ; Yo robot ; Anomalisa ; .... 

Tememos al compromiso social ; el narcicismo avanza en la era del selfie ; banalizamos con el relativismo moral las costumbres y hábitos ; convertimos el trabajo en una forma de esclavitud a cadena perpetua con peores condiciones laborales ; desprestigiamos la vejez , la diferencia , nos vanagloriamos de la injusticia social ... 
domingo, 12 de marzo de 2017

LA HONESTIDAD Y AUTENTICIDAD DEL SER HUMANO. A PROPÓSITO DE MANCHESTER BY THE SEA.


Este amor que te tengo , ese amor que defiendo nada me hace temer. Nada . Y sin embargo cuando un acto accidental rompe todo ese amor nada nos queda , Nada. 


En "Manchester by the Sea" se construye la imagen de  un hombre desesperado con su dolor por la pérdida de lo que más amaba. Un dolor incomprensible para el mundo. Su inexpresivo estado le conduce a una vida solitaria y alejada de los demás. ¿Puede alguien superar la pérdida de todo aquello que amaba en su vida más incluso que a su vida ? Para la sociedad no hay más que circunstancias , accidentes fortuitos .. que se han llevado para siempre unas vidas. 
La honestidad del personaje lo convierte en una persona sincera consigo misma , que resulta capaz de sobrevivir alejado y con una culpa que le somete al azote de la sordidez de la existencia. ¿Como vivir en este estado de culpabilidad permanente , de sentido de fracaso, de responsabilidad de los hechos ? 

Rehacer la existencia como si se tratara de salvarse del naufragio de nada consuela, porque no hay antídoto contra el sufrimiento de abandonar por un instante la responsabilidad como padre y perder todo. El silencio estremecedor en el que esa necesidad de reconciliarse con uno mismo somete frente a ese espejo permanente fustiga una y otra vez contra la consciencia de una muerte en vida. No hay salida, no hay ni la posibilidad del camino trazado que el destino más adelante te puede traer . 

Nadie es sustituible por nadie, ni unos hijos por otros, ni un sobrino por unos hijos , ni un hermano por el amor de otros... En esa radical manera de ver esta sordidez de una existencia incomprensible pero a la vez inaguantable existe la posibilidad de la autenticidad. 

No te comprometas con algo que no podrás obtener, no seas falso contigo mismo, no te dejes arrastrar por el instante y sálvate siendo sincero contigo mismo. Y aquí está la cuestión , sólo hablándote a tu ser puedes conseguir que no te baste auxilio alguno, ni palabras bonitas, ni gestos amables, porqué todo está perdido. 

 Con esa sensación de "que he venido yo ha hacer en este mundo" se queda uno al ver la película "Manchester by the Sea". La responsabilidad nos compromete y nos arrastra tras ella con todas sus consecuencias cuando tomamos una decisión. 

La construcción del personaje , un ser aislado, huraño, sórdido, convierte su antipatía en una gran capacidad del espectador de comprensión de su decisión existencial. Nadie supera la muerte del ser querido cuando se siente responsable de la decisión que tomó un día . 


miércoles, 8 de marzo de 2017

LA TIRANIA DE LA IGUALDAD Y LA EXCLUSIÓN DE LA DIFERENCIA

Byung-Chul Han , en una de sus últimas publicaciones habla de "la expulsión de lo distinto". La tesis que mantiene no parece tan evidente : estamos ante una cierta tiranía de lo igual, de cierta homogenización de la población.

Para defender esta tesis hay que empezar como este pensador hace por desmontar la idea del otro.¿Quién es el otro hoy? 

Hay una invisibilidad del otro como individuo , todo lo contrario a la individualidad de la espècie. La disidencia debe más que nunca desaparecer , dejar de utilizar los mismos caminos de la población. 
Un ejemplo sería un consumo irreflexivo, permisivo, afirmativo, positivo del narcicismo que nos devora. El autor considera este tipo de patologia como un sintoma de depresión (nos autoinflingimos a nosotros mismos daño). Esa forma de agresión busca el rendimiento constante, permanente, asfixiante que obliga a un ser cansado y autoexplotado como este mismo autor sostiene en "La sociedad del cansancio". 
En este sentido el otro ejerce una violencia contra nosotros. Un ejemplo de esto lo encontramos en el cine de Michael Haneker en películas como "Funny Games" o en el cine de Ulrich Seidl en películas como "En el sotano" o "Import/Export". Hablamos de una violencia que no se convierte en espectáculo pero resulta mucho más agresiva y contundente que la visible. 

Sin que exista la posibilidad de lo diferente se genera todavía más una dialéctica de la violencia mayor como sostiene el autor. ¿Como sucede eso ? 
La sobreabundancia de datos, de información , de películas, de música, de libros , de ebooks, acaba induciendo al individuo al estado de coma. Se pierde la consciencia del tiempo , del mundo, de la realidad y de uno mismo. Las series serian un ejemplo en este sentido. 

Lo no común, lo diferente entra pués en contradicción con el sistema y lo infecta como algo o alguien que lucha contra la positividad. Un exceso de lo igual se adhiere al sistema y se expande en lo igual. Esa idea acaba provocando una masa amorfa, desdibujada de población, que deja de tener oposición alguna. Frente a ese igual no hay experiencia ninguna , todo se repite, todo rastro no deja huella. 

El profesor Rafael Robles al que leo algunas veces interpreta a Han de manera interesante , poniendo en evidencia como el juego lingüístico de los conceptos duales genera un baile a veces confuso hacia cierta metafísica vacía. 

Cita : 

Han observa —como un paranoico— giros hegelianos por doquier. Así asevera que el terrorista en realidad es el resistente (Lo que mueve a los hombres al terrorismo no es lo religioso en sí, sino más bien la resistencia del singular frente al violento poder de lo global, p. 24) o, peor aún, afirma que el terrorista no es más que un adolescente automutilado (¿Podría ser que los terroristas compartieran el mismo cuadro psíquico de los adolescentes que se autolesionan, es decir, que dirigen su lesión contra sí mismos? (p. 45). Con afirmaciones así —que envalentonarán a algunos desdichados— a buen seguro que los servicios de inteligencia de medio planeta controlan las cuentas de Han, no vaya a emocionarse con su lectura un yihadista en ciernes y haya que dar un susto al filósofo para proteger al Estado o al stablishment.

Su obsesión por los giros dialécticos produce en el lector una sensación de desrealización, de liquidez, de blandura, de caminar por aguas pantanosas y, a veces, sensación de agonía mientras es succionado por las pantanosas arenas movedizas hanianasel que quiere ser distinto es una oveja más(Hoy todo el mundo quiere ser distinto a los demás. Pero en esta voluntad de ser distinto prosigue lo igual, p. 38); el enemigo es el amigo (El enemigo es, aunque de forma imaginaria, un proveedor de identidad, p. 27); la vida es la muerte (Cuando se niega la muerte en aras de la vida, la vida misma se trueca en algo destructivo. Se vuelve autodestructiva, p. 51); la riqueza es pobreza(Tanto más se empobrece el trabajador cuanta mayor riqueza produce (63); la explotación es libertad (la explotación ya no se produce como alienación y desrealización de sí mismo, sino como libertad, como autorrealización y autooptimización (64).  Y así todo.


viernes, 3 de marzo de 2017

SOBRE LA PRÁCTICA Y EL ENSEÑAR
Desde hace años decidí no caer en una formación para prepararse uno mejor que no responda más que a criterios externos . La abundancia de cursos , masters , seminarios, conferencias llenas de contenidos vacíos resulta evidente en estos tiempos. Todo vale y todo puede resultar válido. Sin embargo en un tiempo donde no hay tiempo , incluso para vivir, si que importa no malgastar los momentos personales y sociales en tonterías. 
La mayoría de veces he asistido a incompetentes personajes que venden ideas sin entusiasmo, sin coraje, sin creer en ellas. Burócratas de mercadillo que sostienen un sistema educativo absurdo , vacío, inoperante. 

La promoción personal por estadios , por años , por formación queda regulada por este sistema de prostitución que como tejido adiposo se adhiere a la persona funcionaria. Somos ese resultado de este tipo de formaciones para desformarnos básicamente. Digo esto y sostengo eso por la experiencia acumulada que se repite en cursos años y años buscando alguna panacea que nunca se produce y si lo hace es más bien fruto de la casualidad de alguien que no sabe donde se ha metido. 


Pero como siempre hay excepciones que rompen la regla , o la costumbre o las ideas que de forma equivocada les sirven a uno para ejercer la tiranía de las etiquetas y los prejuicios. Precisamente por primera vez en años he asistido a un curso promovido por la CGT interesante y que aporta ideas. 

"Pedagogía libertaria" , ese es el título y se realiza en un local , un ateneu cooperatiu  social LA BASE en la calle  hortes 10 . Frente a la nueva moda de innovar para aprender , Ferrer  Guardia , Carrasquer, Josep LLunas , se presentan para mi más que nunca como verdaderos maestros. 

Innovar esta de moda y eso resulta en el fondo un ejercicio de mercado al servicio del sistema. Vender ideas más que nunca produce capital. En un momento que se habla de esperanza de vida cada vez mayor lo primero que se le ocurre al mercado es aumentar los años para alcanzar la jubilación.En un momento donde la crisis ha realizado recortes salariales, recortes de infraestructuras, recortes en las condiciones de trabajo, ha incrementado un sistema más gestionado por la burocracia, ha incrementado un tipo de autoridad que delega en las bases toda forma de responsabilidad social, .. se pide innovar . 

La educación no es un mercado de compra y venta, o no debería serlo. En la pedagogía libertaria el centro de atención se sitúa en los valores . Educar es ayudar a transformar la sociedad. Los valores en el sistema nuestro han empezado a estar amenazados por el propio sistema educativo. De estar nominados , dentro de las programaciones y curriculums, de  estar implícitos en el curriculum oculto como se llamaba a lo que se veía en las comunidades educativas , hoy se han disuelto totalmente para dejar paso a un sólo objetivo la competencia productiva social de la nueva ciudadanía. 


Educar hoy debería recuperar en las personas una ética dirigida hacia nosotros mismos. La tecnología aumentado el conocimiento o lo ha situado en un plano más mediatizado. Los instantes están hechos de capturas de pantallas, de selfies ráfagas, de correos inmediatos ... sin embargo educar debería estar para otra cosa , o como mínimo abandonar la hostilidad del mundo y sus odios y antipatías para generar una mirada diferente . 

La libertad es un derecho que nos convierte en responsables de lo que queremos de nosotros y de la especie. En un mundo desigual, injusto, acrítico, indiferente, desinformado, amoral, aséptico, parece que la educación innovadora será la panacea. Los valores no salen de la pantalla con un "me gusta" o con un app que permite encontrar el restaurante para cenar más barato. Ese narcicismo social , que está produciendo una infantilización , y mayor dependencia padres/madres e hijos/hijas está dejando para un "más tarde" una educación humana. 

Me gusta educar más que enseñar , siento un verdadero triunfo cuando logro enamorar a alguien con un interés que ha aparecido en él o en ella . Me declaro desde hace tiempo apolítico para promover una relación entre iguales, contra el especismo , contra las ideologías dominantes. Aprecio el esfuerzo, la fuerza diaria de creer en uno mismo para cambiar algo dentro de uno y dentro de los otros. Hablo de emociones, sentimientos que presentan dentro del aula y que ayudan a ser uno mismo . Ese bagaje permite avanzar , porque se defienden los valores en el día a día , con la sonrisa, con la mirada, con el gesto de complicidad, con la palabra encontrada. 

Parece que la verdad haya dejado de importar , que todo valga para justificarse ..Practicar la educación es una forma de vivir y de creer en lo humano. Lo otro es enseñar , mostrar, instruir, adoctrinar, acomodar, adocenar, ..y de eso estamos llenos . 

El cansancio que los años han acumulado desaparece cuando al amanecer salgo caminando hacia clase. ¿Qué me espera hoy ?  La provocación de A . para decirme , sonríe un día más ; la ingenuidad de L. que sorprende con una pregunta sobre el futuro ; la prisa de D. con su inquietud por saber el último texto de Sartre que hemos leído en clase; la mirada de A. cuando contempla el video que realizaron para filosofia. ....  

La noche llega , descansar ... alargar con  el sueño para recoger más allá de la extensión de mi brazo el lado izquierdo de la cama y repetir ..¿donde andas educación ?